1 juni 2022

Maak kennis met het nieuwe onderwijsconcept: College De Brug

Omdat niet alle leerlingen klaar zijn voor de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs, komen Proceon en CVO ‘t Gooi in 2023 met een nieuw initiatief genaamd College De Brug! In deze tussenvoorziening wordt letterlijk een brug gecreëerd tussen het primair en voortgezet onderwijs. In dit jaar is er naast de basisvakken aandacht voor persoonlijke groei en talent ontwikkeling. Doordat leerlingen een extra jaar kunnen groeien, bereiden zij zich voor op het niveau dat bij hen past en leren zij vaardigheden die ze nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Na College De Brug zijn de leerlingen zelfverzekerd en klaar voor het voortgezet onderwijs! Lees meer over de missie en visie van College De Brug!

"Bij ons staat vertrouwen centraal en wij streven naar een welkom, veilig en uitgedaagd gevoel. Door maatwerk en een connectie tussen het primair en voortgezet onderwijs te bieden, bieden wij jou een geredelijkere overgang".

 

Visie

Proceon Scholengroep en CVO ‘t Gooi willen leerlingen een betere aansluiting en een geleidelijke overgang bieden door de talenten van leerlingen te stimuleren en maatwerk te bieden. Op College de Brug verbinden we de kracht van het basisonderwijs met de kwaliteiten van het voortgezet onderwijs.

 

De overgang van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor veel leerlingen een kwetsbaar moment. Leerlingen zijn sociaal-emotioneel nog niet klaar om de overstap te maken, kunnen nog een extra zetje gebruiken op cognitief gebied of de executieve functies, die nodig zijn voor het VO (denk aan plannen, leren en het gebruik van een agenda), kunnen nog verder ontwikkeld worden. Op College de Brug geven wij de leerlingen de ruimte om verder te groeien binnen deze gebieden.

 

College de Brug is erop gericht dat leerlingen aan het eind van het schooljaar klaar zijn voor de overstap naar het VO. We werken vanuit verschillende kernwaarden die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling en groei van onze leerlingen. Het zegt iets over de manier waarop wij samenwerken en hoe wij dit op College de Brug vormgeven.

 

Missie

Samenwerking tussen Proceon en CVO ’t Gooi is voor ons vanzelfsprekend. Beide besturen worden geïnspireerd door de Christelijke identiteit en zijn vanuit deze grondhouding partners voor PO en VO in Hilversum en omgeving. Op onze scholen staat dan ook samenwerken en leren van en met elkaar centraal. In ons onderwijs bereiden we de leerlingen voor op de maatschappij en de wereld van nu en zijn we geïnteresseerd in elkaar. We helpen kinderen hun talenten te ontdekken en stimuleren hen om die verder te ontwikkelen. Hierbij staat vertrouwen centraal en we streven naar een welkom, veilig en uitgedaagd gevoel bij onze leerlingen.

 

Kernwaarden

Veilige omgeving:

Belangrijk is het zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving waarin leerlingen zich competent voelen, dat deze ondersteunend is (autonomie en relatie) en er sprake is van vertrouwen (hoge verwachtingen).

- Er is ruimte om te leren, reflecteren en ontwikkelen zodat de leerlingen kunnen zijn en worden wie ze zijn;

- We halen leerlingen in een veilige omgeving uit hun comfortzone waarbij fouten maken mag;

- We werken vanuit wederzijds vertrouwen;

- We werken vanuit een positieve grondhouding en stimuleren leerlingen het zelf te doen.

 

Eigenheid

We helpen de leerlingen met het vormgeven van hun eigen leerproces en geven en daarbij eigenaarschap;

- Elke leerling werkt vanuit zijn eigen onderwijsbehoeftes. Dat betekent dat elke leerling op zijn eigen manier en op passend niveau werkt;

- We geven de leerling eigen verantwoordelijkheid en uitdaging als ze daaraan toe zijn;

- We stimuleren de leerlingen eigen talenten en interesses te ontdekken en deze verder te onderzoeken en ontwikkelen;

- We begeleiden leerlingen bij het zetten van nieuwe stappen als zij er klaar voor zijn.

 

Samenwerken

Een goede samenwerking tussen alle leerlingen, collega's, ouders/verzorgers en andere betrokkenen vinden wij belangrijk. Wij leren van en met elkaar.

- Een persoonlijke relatie met iedere leerling staat centraal. Op deze manier kunnen wij hen zo goed mogelijk stimuleren en begeleiden;

- Grote betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de ontwikkeling van de leerling;

- We vieren de successen en stellen elkaar hulpvragen als dat nodig is;

- PO en VO werken samen zodat leerlingen kunnen doorstromen naar het niveau dat het beste bij hen past.

 

Concretisering

Bovenstaande kernwaarden maken wij op College de Brug concreet door:

- Het werken in een vaste onderwijsstructuur waarin persoonlijke en kleinschalige begeleiding centraal staat;

- Gebruik te maken van een vaste docentengroep en een vaste klas. Minder lokaalwisselingen en minder gezichten voor de klas;

- Met elke leerling persoonlijke doelen te stellen en te reflecteren aan het einde van de cyclus op zijn eigen rol en bijdrage op de persoonlijk gestelde doelen;

- Samenwerking: We voeren gesprekken met de leerling, ouders en de huidige leerkracht/IB-er/ zorg coördinator. We zorgen voor de dynamische driehoek leerling-ouders-school;

- In ons onderwijsprogramma de kracht van het PO te verbinden met die van het van VO. De leerlingen werken aan sociaal-emotionele doelen, verdiepen zich cognitief in de basisschool vakken en maken kennis met de vakken op het VO;

- Leerlingen te laten ontwikkelen en te verdiepen in de eigen executieve functies en verdere vaardigheden die zij nodig hebben om straks zelfverzekerd de overstap te maken van het PO naar het VO.

 

Wil jij jezelf uitdagen op College De Brug? Kom met ons in contact via info@collegedebrug.nl!