Praktische punten

Mobiele telefoons

Kinderen hebben op school geen mobiele telefoon nodig. De school is altijd bereikbaar voor alle ouders en de kinderen mogen in geval van nood altijd bellen met hun ouders. Mochten kinderen toch een mobiel bij zich hebben, dan geldt het volgende:

  • Mobieltjes worden uitgezet in de school.
  • Mobieltjes worden pas weer aangezet als de kinderen naar buiten gaan en de school verlaten.
  • Mobieltjes worden alleen gebruikt in de les als de leerkracht dat aan geeft.