Wat leert mijn kind in het kindcentrum?

Overzicht vakgebieden en methodes

Groep vak met naam methode
Vakgebied Methode In welke groep
Taal Kleuterplein Groep 1/2
Taal Lijn 3 Groep 3
Taal Taal Actief Groep 4 t/m 8
Begrijpend lezen Atlantis Groep 4 t/m 8
Voortgezet technisch lezen Atlantis Groep 4 t/m 8
Technisch lezen Lijn 3 Groep 3
Schrijven Klinkers Groep 3 t/m 8
Rekenen Wereld in Getallen Groep 3 t/m 8
Wereldoriëntatie Naut Meander Brandaan Groep 5 t/m 8
Wereldoriëntatie Topomania Groep 6 t/m 8
Sociaal-emotionele vaardigheden Kwink Groep 1 t/m 8
Godsdienst Prentenbijbel / Bijbel voor jongeren Groep 1 t/m 8
Verkeer Klaar … Over! Groep 3 t/m 8
Engels Take it Easy Groep 1 t/m 8
Bewegingsonderwijs Groep 1 t/m 8

Binnen het kindcentrum proberen we een goed evenwicht te vinden in het onderwijzen van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken krijgen veel nadruk en vormen de basis voor alle andere ontwikkeling.