Vakantierooster, ziekte, verzuim en verlof

Schoolvakanties

Het Ministerie van OCW stelt ieder jaar de data van de zomervakantie vast voor alle scholen in Nederland. Voor de overige vakanties geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het vakantierooster is vanuit de Proceon Scholengroep vastgesteld, na goedkeuring door de GMR. Het actuele vakantierooster staat op onze website: www.ikc-wereldwijs.nl

Vakanties
Herfstvakantie ma 17 oktober 2022 t/m vrij 21 oktober 2022
Kerstvakantie ma 26 december 2022 t/m vrij 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie ma 27 februari 2023 t/m vrij 3 maart 2023
Paasvakantie vrij 7 april 2023 t/m ma 10 april 2023
Meivakantie ma 24 april 2023 t/m vrij 5 mei 2023
Hemelvaart don 18 mei 2023 en vrij 19 mei 2023
Pinksteren ma 29 mei 2023
Extra vakantiedag vrij 23 juni 2023
Zomervakantie ma 24 juli 2023 t/m vrij 1 september 2023
Studiedagen
donderdag 15 september
woensdag 30 november
vrijdag 24 februari
woensdag 29 maart
vrijdag 26 mei
maandag 26 juni

Tropenrooster

Indien 2 werkdagen achter elkaar een temperatuur is gemeten door KNMI van 30+ en de verwachting is dat dit zo zal doorgaan ook de volgende dag(en), dan gaat op dag 3 het Tropenrooster in, indien het een gehele schooldag betreft (dus niet op een woensdag). De start van de dag is dan 8.00 uur en we eindigen om 12.30 uur. De lestabel geeft dan een tekort van 1 uur (normaal 5 ½ uur op een dag en nu 4 ½ uur) In het jaarrooster plannen we een kleine marge om dit soort zaken te kunnen opvangen bij voorhand in.

Indien ouders hun kind echt niet kunnen ophalen, zal in overleg de opvang op het IKC worden geregeld.