Activiteiten, projecten en vieringen

Sportactiviteiten

  • Schoolvoetbaltoernooi (op de zaterdag voor Pasen)) – Elk jaar doet ons kindcentrum weer mee met dit toernooi.
  • Sportdag (mei) – Het betreft een sportdag op de velden van SV Loosdrecht voor groep 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 hebben de sportdag in/rond school of in de sporthal. De sportdag zelf is mogelijk door de inzet van heel veel ouders.
  • Avondvierdaagse (mei) - Ieder jaar doen er van ons kindcentrum een groot aantal deelnemers mee. De AC heeft de organisatie in handen.
  • Trefbaltoernooi voor de bovenbouw (groepen 7 en 8) Dit wordt jaarlijks op een ochtend in het najaar door de vakleerkracht gymnastiek georganiseerd.