IKC en het voortgezet onderwijs

Van advies naar definitief advies naar inschrijvingen

Leerlingen in groep 8 krijgen verschillende toetsen om te bepalen welk type voortgezet onderwijs aansluit bij het niveau en de interesse van iedere leerling. De resultaten van het LVS en de Eindtoets Basisonderwijs leveren informatie op om een passend schooladvies te formuleren, samen met de gegevens van ons kindcentrum over de schoolloopbaan, interesse, werkhouding, concentratie en doorzettingsvermogen. Ons kindcentrum betrekt ouders bij de verschillende fases in het traject naar de schoolkeuze. Het schoolkeuzeadvies sluit dan ook meestal aan bij de verwachtingen van de leerling en de ouders. Mochten ouders en leerkrachten echter sterk van mening verschillen, dan zijn ouders altijd vrij om tegen het advies van ons kindcentrum in te gaan.

 

Eindtoets Basisonderwijs

In groep 8 wordt in april de Eindtoets afgenomen. Met deze digitale toets worden de cognitieve vaardigheden op het gebied van spellen, taalvaardigheid, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie gemeten. De DIA Eindtoets geeft een onafhankelijk advies.

 

Schoolkeuzeadvies

Het schoolkeuzeadvies van ons kindcentrum neemt, naast de uitslag van de verschillende toetsen, een belangrijke rol in bij de plaatsing van een kind op een school voor voortgezet onderwijs. Wij streven ernaar om ieder kind te plaatsen op de school die aansluit bij zijn/haar niveau en interesse.