Praktische punten

Foto's, video's en privacy

Van bijzondere gelegenheden maken leerkrachten (en/of ouders) vaak foto’s. Deze worden gebruikt om samen met de leerlingen nog eens terug te kijken naar die gelegenheid. Dit wordt vooral gedeeld via social schools. Dat is immers een omgeving die alleen kan worden gebruikt door ouders en leerkrachten van het IKC. Soms worden ze gebruikt op de website. In het onderwijs wordt ook gebruik gemaakt van video-opnames, bijvoorbeeld bij het invoeren van een nieuwe methode of werkwijze, of het begeleiden van leerlingen en leerkrachten. Deze beelden worden nooit openbaar gemaakt en zijn alleen bestemd als studiemateriaal voor de leerkrachten. Ook worden er soms video’s gemaakt van bijzondere gelegenheden, om deze samen met de leerlingen nog eens terug te kijken.

 

Als u er bezwaar tegen hebt dat er opnames van uw kind worden gemaakt, dan kunt u dat doorgeven aan de groepsleerkracht. Ook als u er bezwaar tegen hebt dat er een foto van uw kind op de website van de school wordt gezet, kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. Aan het begin van het schooljaar wordt een specifiek AVG  formulier aan u gegeven, met de vraag hierop uw opmerkingen te plaatsen en dit te ondertekenen. Ons IKC registreert gegevens van kinderen volgens de wettelijk voorgeschreven vereisten in het administratieprogramma Parnassys. Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, zonder vooraf verkregen toestemming van de ouders. Ouders mogen de gegevens van hun kind(eren) inzien. Wel zijn we verplicht om administratieve gegevens van leerlingen uit te wisselen met het ministerie(DUO) via Bron, waarvoor strenge regels gelden. Dit heeft te maken met de bekostiging van de school. Via ons ouderportaal kunnen ouders gegevens van leerlingen inzien en tevens de adresgegevens van klasgenoten van uw kinderen. Dit is gedaan omdat het op die manier niet nodig is om leerling lijsten te verspreiden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, neemt u dan contact op met de directie.