Wat leert mijn kind in het kindcentrum?

Groep 3 tot en met 8

Vanaf groep 3 werken de leerlingen aan specifieke vakken. De inrichting van de lokalen is anders dan het kleuterlokaal. De kinderen werken vaak aan een eigen tafel. We gaan uit van een lessentabel van 24 uur per week in groep 1 t/m 4 en van 26 uur in groep 5 t/m 8. In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakgebieden wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden, die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. De tabel laat zien dat de nadruk ligt op taal, lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig.

Lessentabel per week

taal/lezen 7,5 uur
rekenen 5,5 uur
schrijven 1 uur
Engels 1 uur
wereldoriƫntatie 3 uur
verkeer 0,5 uur
expressievakken 2,5 uur
lichamelijke oefening 1,25 uur
Godsdienst 1 uur

Wereldoriëntatie bestaat uit aardrijkskunde, natuuronderwijs, geschiedenis, techniek, topografie.