Onderwijs en kwaliteit

Kwaliteit en het jaarplan

In het schoolplan (2019-2023) staan de uitgangspunten en doelen beschreven die de school wil realiseren. Per jaar zijn die in jaarplannen uitgewerkt.

Dit zijn de hoofdpunten uit het jaarplan 2021-2022:

  • Effectief en doelgericht lesgeven volgens een vast instructie model (OCTO /EDI)
  • Visie en uitgangspunten van het onderwijs binnen het IKC:
  • Vasthouden aan doorgaande lijn ZIEN! en Kwink
  • Doelgericht werken met ondersteuning van methoden
  • Borging Parnassys leerlijnen in de kleutergroepen
  • Samenwerking onderwijs en opvang verder verbreden binnen het IKC
  • Vormgeving van de identiteit
  • Ouderbetrokkenheid
  • Inzet NPO gelden voor extra ondersteuning van leerlingen i.v.m. corona