De organisatie van het IKC

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers

In de onderstaande tabellen vindt u het overzicht welke leerkracht/pedagogisch medewerker in welke groep, op welke dagen werkt. Daarnaast staat er een korte uitleg over de functie en taakbeschrijving.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers

1/2a Marijke Scherpenzeel ma t/m wo Jitty Weiler don en vrij
1/2b Sarina v.d. Velden ma t/m wo Francisca Duijst don en vrij
1/2c Judith van Klaveren di t/m don Mariëlle Klaassen ma en vrij
3a Yvonne Groot ma t/m wo Marianne Sluijs do en vrij
3b/4b Anja Veltrop ma, di en vrij Eveline Verwer di t/m don
4a Esther Saalmink ma t/m wo Ans Vreenegoor do en vrij
5a Yvette van den Bos - Verbrugge ma en di Klaske van Dijk wo t/m vrij
5b/6b Naomi Koeman ma t/m vrij
6a Koene van Rossum ma t/m vrij
7a Twan van Dijk ma t/m vrij
8a Jorieke Booij ma t/m vrij
Babygroep Agnes Hoekman
Dreumesgroep Mellanie van Vulpen Athalia Nagtegaal
Peutergroep Esther Geers
BSO Moniek Zeldenrijk Trudy Visser
BSO Nancy Janmaat Dani Kirchhoff

Functies

Directie Rob Salij (ma, di, don en vrij)
Coördinatoren leeftijden Twan van Dijk, Esther Saalmink, Bianca van Essen
Intern Begeleider (IB) Mariëlle Klaassen en Jessica van der Linden (di, woe , do)
Plusklas Trudy Nwanne
Bedrijfshulpverleners (BHV) Francisca Duijst, Twan van Dijk, Mariëlle Klaassen, Marijke Scherpenzeel, Jitty Weiler en Marijke v. Henten, Koene van Rossum en Lianne de Haan
Interne Contactpersoon (ICP) (vertrouwenspersoon) Esther Saalmink
Conciërge Marijke van Henten
Gymnastiekleerkracht Linda Spil
Onderwijsondersteuner Guyonne Molle
Administratieve ondersteuning Ellen Koetsier
Intern Coördinator Opleidingen (ICO) Koene van Rossum, Marianne Sluijs

Functie en taakbeschrijvingen

  • De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeels-, onderwijskundig en financieel beleid van de school. Mocht u vragen hebben, loop dan even bij hem binnen.
  • De coördinator regelt in overleg met MT inhoudelijke onderwijszaken, is een aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten met betrekking tot algemene schoolzaken betreffende de groepen die tot een leeftijdsgroep behoren en coördineert de samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
  • De intern begeleider (IB) coördineert de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkrachten inzake de begeleiding van leerlingen die extra zorg behoeven.
  • De Intern Coördinator Opleidingen (ICO) onderhoudt de contacten met PABO’s en coördineert het werken met stagiaires in de verschillende klassen.
  • De Interne Contactpersoon (ICP) is een vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders indien zich privé zaken voordoen m.b.t. schoolzaken die op een vertrouwelijke manier moeten worden behandeld.

 

Stagiaires

Ons kindcentrum geeft regelmatig studenten van de PABO de gelegenheid om op onze school stage te lopen. We doen mee aan het traject ‘Opleiden in de School’, waarbij studenten in samenwerking met de Marnix Academie op de werkplek worden opgeleid. Deze studenten zijn gedurende een bepaalde tijd op onze school aanwezig. Onder toezicht van de groepsleerkracht geven zij les in de verschillende groepen. Binnen onze school kan een LIO-er (Leraar In Opleiding) actief zijn. Hij of zij heeft 5 maanden lang, enkele dagen per week, zelfstandig een groep kinderen onder zijn/haar hoede en wordt hierbij begeleid door een coach en een leerkracht uit ons team. Het is fijn om meer handen in de klas te hebben. Daarom begeleiden wij ook, indien mogelijk, toekomstige onderwijsassistenten.