Aandacht voor sociale ontwikkeling

De schooladviezen

Midden in groep 7 (maart)ontvangt u het voorlopige schooladvies voor uw zoon of dochter. In groep 8 in de maand november/december voert de leerkracht met de ouders en leerling een gesprek omtrent de schoolkeuze. Er wordt dan een schriftelijk advies gegeven op grond van de vorderingen van uw kind bij ons op ons kindcentrum. Dit is een definitief advies. Gedurende de gehele basisschoolperiode zijn de vorderingen van uw kind bijgehouden door middel van het leerlingvolgsysteem. Dit alles wordt afgesloten met de Eindtoets Basisonderwijs. Het resultaat van deze toets wordt samen met het schooladvies doorgegeven aan de desbetreffende school voor voortgezet onderwijs. Tijdens de basisvorming in het voortgezet onderwijs houden wij contact met de brugklasmentor.

Schoolkeuzes van groep 8 die gemaakt zijn in de afgelopen 3 jaar :19-20, 20-21 en 21-22

Schoolkeuze middelbaar aantal percentage
Comenius College 33 31%
Roland Holst College 9 8%
Alberdingk Thijm College 16 15%
Hilfertsheem College 14 13%
Savorin Lohman/ Lucent College 13 12%
Gemeentelijk Gymnasium 3 3%
Aloysius College 9 8%
College de Brink 5 4,5%
Groot Goylant 1 1%
Aeres Maartensdijk 5 4,5%

Uitstroom groep 8, onderwijstype afgelopen 3 jaar ;19-20,20-21 en 21-22

Onderwijs niveau aantal percentage
VWO 23 21,5%
HAVO/VWO 14 13%
HAVO 9 8%
VMBO – T / HAVO 23 21,5%
VMBO – T (MAVO) 20 18,5%
VMBO – B/K 19 17,5%