Vakantierooster, ziekte, verzuim en verlof

Schoolvakanties

Het Ministerie van OCW stelt ieder jaar de data van de zomervakantie vast voor alle scholen in Nederland. Voor de overige vakanties geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het vakantierooster is vanuit de Proceon Scholengroep vastgesteld, na goedkeuring door de GMR. Het actuele vakantierooster staat op onze website: www.ikc-wereldwijs.nl

Vakanties
Herfstvakantie ma 18 oktober 2021 t/m vrij 22 oktober 2021
Kerstvakantie ma 27 december 2021 t/m vrij 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie ma 21 februari 2022 t/m vrij 25 februari 2022
Paasvakantie vrij 15 april 2022 t/m ma 18 april 2022
Meivakantie ma 25 april 2022 t/m vrij 6 mei 2022
Hemelvaart don 26 mei 2022 t/m vrij 27 mei 2022
Pinksteren ma 6 juni 2022
Zomervakantie ma 18 juli 2022 t/m vrij 26 augustus 2022
Studiedagen
dinsdag 23 november
woensdag 19 januari
donderdag 24 maart
maandag 11 april
vrijdag 20 mei
woensdag 15 juni

Tropenrooster

Indien 2 werkdagen achter elkaar een temperatuur is gemeten door KNMI van 30+ en de verwachting is dat dit zo zal doorgaan ook de volgende dag(en), dan gaat op dag 3 het Tropenrooster in, indien het een gehele schooldag betreft (dus niet op een woensdag). De start van de dag is dan 8.00 uur en we eindigen om 12.30 uur. De lestabel geeft dan een tekort van 1 uur (normaal 5 ½ uur op een dag en nu 4 ½ uur) In het jaarrooster plannen we een kleine marge om dit soort zaken te kunnen opvangen bij voorhand in.

Indien ouders hun kind echt niet kunnen ophalen, zal in overleg de opvang op het IKC worden geregeld.