Integraal Kind Centrum

De Rehoboth- en Terpstraschool zijn in aug. 2019 gefuseerd en werken samen met Eigen&Wijzer. Vanaf februari 2020 is er een nieuwe naam gekozen voor de gehele organisatie van onderwijs en opvang : Integraal kind Centrum WereldWijs ( IKC-WereldWijs) In januari 2021 zijn we in het nieuwe gebouw gestart. Het betreft een IKC waarbinnen onderwijs en opvang samenwerken en één organisatie vormen. Hierbij hebben wij als team een belofte gemaakt.

 

Uitgangspunten bij de belofte:

  • Op zoek naar het beste voor kinderen.
  • Met plezier voor iedereen (kind, medewerker, ouder).
  • Optimale samenwerking (integraal).
  • Eén team, één taak, één aansturing, één loket.
  • Kinderen hebben zicht op en zijn medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces.