Opvang binnen IKC WereldWijs voor alle kinderen vanaf 0 jaar!

Binnen IKC-WereldWijs bieden we in samenwerking met Eigen&Wijzer verschillende opvangvormen aan. Voor kinderen van 0-4 jaar bieden we kinderopvang aan, voor kidneren van 4-13 jaar buitenschoolse- en voorschoolse opvang. Meer informatie of inschrijven voor de opvang? Ga naar www.eigen-en-wijzer.nl

 

Dagopvang 0 - 4 jaar

Bij de dagopvang binnen het IKC zijn kinderen vanaf 0 jaar welkom. Baby’s, dreumesen en peuters worden opgevangen door een enthousiast team van ervaren pedagogisch medewerkers. Zij begeleiden, stimuleren en verzorgen de kinderen en bieden activiteiten aan die passen bij hun interesse en behoefte. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, ze worden weerbaarder, ze ontdekken hun talenten en vergroten hun woordenschat en motoriek.

 

De overgang bij vier jaar naar het basisonderwijs wordt door ons goed voorbereid en is voor kinderen geen grote drempel doordat onderwijs en opvang werken met één pedagogische visie en kinderen bekend zijn met onderwijs. Uw kind is vanaf deze leeftijd ook van harte welkom bij onze buitenschoolse opvang.

foto11 111960875032

Lunchpauze

In de lunchpauze nuttigen kinderen hun lunch samen met de leerkracht in de groep en hebben ze een (actief) ontspanmoment vaak op het plein. Twee pedagogisch medewerkers verzorgen dan een activiteit en daarnaast zijn een aantal moeders aanwezig voor pleinwacht. Wilt u als ouder ook een keer helpen? Graag horen we dat, u kunt zich aanmelden via de leerkracht of bij de directie. 

foto12 111960875018

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De buitenschoolse opvang omvat alle opvang buiten onderwijstijd. Vanaf 7.15u staan de pedagogisch medewerkers voor kinderen klaar, om de dag gezellig te beginnen en hen te begeleiden naar de klas wanneer de school begint.

 

Na schooltijd worden de kinderen opgevangen door ervaren pedagogisch medewerkers die ervoor zorgen dat kinderen een fijne middag tegemoet gaan met sport, spel, creativiteit en ontspanning. De BSO kenmerkt zich door binnen het IKC op een aanvullende manier bezig te zijn met de ontwikkeling van kinderen door te verdiepen in talentontwikkeling, zelfredzaamheid en eigenaarschap (verantwoordelijk voelen voor materialen, activiteiten, groepsregels).