Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven.

kind2 111959591467

Gezond eten op ons kindcentrum

Om genoeg energie binnen te krijgen op een schooldag, zijn er twee eet- en drinkmomenten op de dag: rond 10.00 uur en tussen de middag tijdens de lunchtijd. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee in hun schooltas. Wij willen graag samen met u streven naar gezonde voeding op ons kindcentrum. Liever een extra boterham of wat fruit, dan enkel koek of snoep in de broodtrommel. Lekker gezond! Op woensdag hebben we de gruitdag en doen we een beroep op u als ouders, om fruit of groente mee te geven bij het 10 uurtje i.p.v. bijvoorbeeld een koek.

kind4 111959590093

Hulp op ons kindcentrum

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en ons kindcentrum erg belangrijk. Ouders die bij ons kindcentrum willen helpen ontvangen wij daarom graag. Denk aan ouders in de AC en MR, biebhouders, klassenouders of ouders die kleine groepen begeleiden bijvoorbeeld met lezen. Laat het ons weten als u zich graag wilt inzetten voor IKC-WereldWijs! 

iStock 111842157000

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.


Klachtenregeling
iStock 111842157040

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 2019 zijn beroepskrachten, die met ouders en kinderen werken, verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld.

Ons kindcentrum beschikt over iemand die u kunt consulteren over kindermishandeling. Deze functioneert als aanspreekpunt en bewaakt de interne procedure. De taak van aandacht functionaris kindermishandeling is gekoppeld aan de taak van de intern begeleider. Op onze school is dit Mariëlle Klaassen (m.klaassen@proceon.nl) Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl

Overige informatie