IKC-WereldWijs

Algemeen

IKC-WereldWijs is een protestants-christelijk kindcentrum. Een kindcentrum met een unieke sfeer en eigen visie op het leerproces van kinderen. Dat is belangrijk, omdat ieder kind anders is. Op ons kindcentrum gaan we ervan uit dat ieder kind leerbaar is en succesvol kan zijn op het eigen niveau. Daarbij willen we ervoor zorgen dat alle kinderen evenveel kansen krijgen om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Klaar voor de volgende stap in hun persoonlijke ontwikkeling. 

 

Fusie binnen de Proceon scholengroep

Ons kindcentrum maakt onderdeel uit van de Proceon Scholengroep, bestaande uit zeventien protestants-christelijke basisscholen in het Gooi. In augustus 2019 zijn de  Rehobothschool en Terpstraschool gefuseerd en hebben nu de nieuwe naam: IKC-WereldWijs. Vanaf janauri 2021 hebben we een nieuw schoolgebouw waarin onderwijs en opvang samen één geheel vormen.