Onderwijs en identiteit

De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Een groot deel van hun jonge jaren brengen ze door in de schoolbanken. 

 

Visie

Niet het onderwijsssyteem, maar het kind staat centraal op ons kindcentrum. Door kinderen te belichten vanuit verschillende invalshoeken ontvouwen zich tal van mogelijkheden. Echt oog voor het kind leidt uiteindelijk tot beter onderwijs met meer resultaat.

 

Onderwijs

Wij willen de zelfstandigheid en autonomie van de kinderen bevorderen. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen leren samenwerken en zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen leerproces. In ons onderwijs wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen bij het werken wat betreft tempo, niveau en hoeveelheid. 

 

Zorg

Bij het begeleiden van de leerlingen werken we planmatig. Dit is gebaseerd op de structuur van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken kan behalve voor de begeleiding van individuele leerlingen ook gebruikt worden voor een groepje leerlingen of een hele groep. 

 

Begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat wij ook rekening houden met het gevoel van competentie van het kind en de relatie die het heeft met zijn of haar omgeving. Daarin zullen we ook rekening houden met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Dit alles gebeurt in een veilige leer- en werkomgeving, waar persoonlijke aandacht en belangstelling is voor elk individueel kind. 

 

Identiteit

Wij zijn een open christelijk kindcentrum. Wij willen het onderwijs op ons kindcentrum vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit. Vanuit de christelijke normen en waarden werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Een kindcentrum waar leerkrachten, kinderen en ouders respectvol met elkaar omgaan en waar een ieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen, maar er is wel een gezamenlijke basis.