Medezeggenschapsraad

De MR leden van ons kindcentrum zijn momenteel 3 ouders en 2 teamleden. Het betreft de volgende personen :

Namens de ouders- Jelle Dijkman (voorzitter), Nienke Lam en Patricia Scheepmaker.

Namens de leerkrachten- Esther Saalmink en Anja Veltrop.

 

U kunt de mr-leden altijd aanspreken als u vragen heeft of een mail sturen naar: mrikc-wereldwijs@proceon.nl