Medezeggenschapsraad

De MR leden van ons kindcentrum zijn momenteel 4 ouders en 3 teamleden. Het betreft de volgende personen :

Namens de ouders- Dew Driessen (voorzitter), Paul van Harn, Jelle Dijkman en Patricia Scheepmaker.

Namens de leerkrachten- Esther Saalmink, Sarina v.d. Velden en Klaske van Dijk

 

U kunt de mr-leden altijd aanspreken als u vragen heeft of een mail sturen naar: mrikc-wereldwijs@proceon.nl