Medezeggenschapsraad

De MR leden van de school zijn momenteel 4 ouders en 3 teamleden. Het betreft de volgende personen :

namens de ouders- Dew Driessen (voorzitter), Paul van Harn, Jelle Dijkman en Patricia Scheepmaker

namens de leerkrachten- Esther Saalmink, Sarina v.d. Velden en Klaske van Dijk

 

U kunt de mr-leden altijd aanspreken als u vragen heeft of een mail sturen naar: mrrehobothterpstraschool@proceon.nl