1 januari 2021

Aanmelding leerlingen

Nieuwe site

Welkom! Wat leuk dat u onze nieuwe site van IKC-WereldWijs in Loosdrecht bezoekt. De afgelopen tijd is er veel veranderd. Zo zijn de twee scholen van vroeger, de Rehobothschool en de Terpstaschool nu samen één vanaf 01-08-2019. Vanaf dat moment dubbel zo veel plezier, aandacht en luisterende oren voor alle kinderen. De nieuwe naam is WereldWijs. Het betreft echter niet alleen een basisschool, maar een samenwerking met de opvang. Dat noemen we een Integraal Kind Centrum (IKC). Vandaar de naam IKC-WereldWijs.

 

Aanmelding leerlingen

Tijdens deze periode van de corona crisis, is het in principe niet mogelijk om als ouders of andere belangstellenden zo maar in school te komen.  Nieuwe, geïnteresseerde ouders kunnen altijd contact opnemen per telefoon (035-5821848) of per email (ikc-wereldwijs@proceon.nl) om informatie omtrent de school te verkrijgen. We kunnen dan bespreken op welk moment een gesprek mogelijk is.