1 februari 2022

Aanmelding leerlingen

Nieuwe site

Welkom! Wat leuk dat u onze nieuwe site van IKC-WereldWijs in Loosdrecht bezoekt. De afgelopen jaren is er veel veranderd. Zo zijn de twee scholen van vroeger, de Rehobothschool en de Terpstaschool samen één vanaf 01-08-2019. Vanaf dat moment dubbel zo veel plezier, aandacht en luisterende oren voor alle kinderen. De nieuwe naam is WereldWijs. Het betreft echter niet alleen een basisschool, maar een samenwerking met de opvang. Dat noemen we een Integraal Kind Centrum (IKC). Vandaar de naam IKC-WereldWijs.

 

Aanmelding leerlingen


U  bent natuurlijk van harte welkom binnen ons IKC om eens te komen kijken en praten.

Tijdens de periode van de corona crisis, is het in principe niet mogelijk om als ouders of andere belangstellenden zo maar in school te komen. Maar in overleg kunnen we altijd  een afspraak maken.  Nieuwe, geïnteresseerde belangstellenden kunnen altijd contact opnemen per telefoon (035-5821848) of per email (ikc-wereldwijs@proceon.nl) om informatie omtrent de school te verkrijgen. Naast de "Open Dag" op 16 maart 2022, kunt u op elk willekeurig moment contact opnemen om nader kennis te maken. We plannen dan een gesprek in binnen ons IKC. We kunnen vervolgens ook het gebouw verder laten zien en u vanalles vertellen over onze mooie locatie en de samenwerking tussen school en opvang. U bent dus van harte welkom om u nader te komen oriënteren bij IKC-WereldWijs.