De organisatie van het IKC

Aannamebeleid leerlingen

Kinderen zijn welkom in ons kindcentrum  van 0 tot 13 jaar Vanaf  4 jaar zijn ze specifiek welkom voor het onderwijs. Daarvoor al via aanmelding bij Eigen & Wijzer. Voordat het zover is, voert de directeur en of de contactpersoon van de opvang met u een kennismakingsgesprek. U krijgt dan alle informatie die u nodig heeft, inclusief een rondleiding door het kindcentrum. Om alvast te wennen kunnen de kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden maximaal vijf dagdelen in hun toekomstige onderwijsgroep meedraaien. Dit gebeurt niet in de laatste weken voor de zomervakantie. Ons kindcentrum staat open voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Toch kan het zijn dat een school een wachtlijst hanteert, waardoor uw kind niet direct geplaatst kan worden. Het College van Bestuur kan hiertoe besluiten als een school niet genoeg ruimte heeft voor het aantal kinderen dat is aangemeld. Bij dit besluit is de kwaliteit van het onderwijs het uitgangspunt.

Wanneer uw kind speciale zorg of aangepast onderwijs nodig heeft door een handicap, ziekte of ontwikkelingsstoornis, dan is het zeer aan te bevelen ons zo vroeg mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. In overleg met u maken we de afweging of uw kind het onderwijs en de zorg kan krijgen die het nodig heeft. Voor een zo goed mogelijke afweging hebben wij de informatie nodig van de bij uw kind betrokken zorgverleners. Ook kunnen wij u adviseren over de eventueel te nemen stappen om een ander passend onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren. In het School Ondersteunings Profiel (SOP, zie bestand onderaan de pagina) wordt ook aangegeven welke mogelijkheden rond zorg en begeleiding de school heeft voor de leerlingen en welke niet.


Op de scholen van Proceon is een algemeen beleidsplan “aannamebeleid van leerlingen” aanwezig dat ervoor zorgt, dat de  afweging bij aanmeldingen zorgvuldig wordt gemaakt.

LINK: Aannamebeleid Proceon

 

Procedure aanmelden nieuwe leerling van een andere school:

  • De ouders hebben een gesprek met de directie/coördinator
  • De intern begeleider vraagt gegevens op bij de school van herkomst (met toestemming van de ouders).

 

Op basis van verkregen gegevens wordt door de IKC-leiding besloten uw kind al dan niet te plaatsen.

SOP