Onderwijs en kwaliteit

Begeleiding van (meer/hoog) begaafde leerlingen

Ons kindcentrum heeft een plusklas voor meer tot (mogelijk) hoogbegaafde kinderen. De groepsleerkrachten selecteren leerlingen voor de plusklas op de onderstaande criteria:

  • Kinderen met de hoogste scores die het liefst op 3 vakgebieden 10 maanden of meer voorsprong behalen op de Cito.
  • Kinderen die een uitstekende werkhouding hebben, gedreven zijn, leergierig zijn en absoluut uitgedaagd moeten worden.
  • Kinderen met een enorm fantasie/creativiteitsgevoel en/of oplossend vermogen.
  • Kinderen waarvan er een vermoeden is dat ze aan het onderpresteren zijn.
  • Kinderen die veel baat zullen hebben bij het aanleren van nieuwe competenties: leren leren, snel lezen, mindmappen, filosofie, talige/wiskundige uitdagingen. Die aan de slag willen met creëren en presenteren. En voor wie het goed is om tevens aan sociale competenties te werken.