Praktische punten

Smartphone/smartwatch

Op ons IKC staat een veilige en optimale leeromgeving centraal. Daarom herinneren we u eraan dat het gebruik van smartphones en smartwatches* tijdens schooluren niet is toegestaan.

Hoewel deze apparaten veel mogelijkheden bieden, kunnen ze afleiding veroorzaken en de aandacht van de leerlingen/leerkrachten afleiden van het lesprogramma. Door de apparaten buiten de klas te laten, bevorderen we betere concentratie, interactie, sociale vaardigheden en veiligheid gedurende de schooldag.

Mochten kinderen toch een smartphone/smartwatch bij zich hebben, dan geldt het volgende onder schooltijd:

  • Smartphones/smartwatch worden uitgezet in de school en in de kluis in de klas bewaard.
  • Smartphones/smartwatch mogen pas weer aangezet worden als de kinderen naar buiten gaan en de school** verlaten.

Samen kunnen we op deze manier zorgen voor een optimale leerervaring en succes voor al onze leerlingen en leerkrachten.

 

* Onder smartwatch bedoelen wij elke vorm van horloge waarbij elke vorm van connectiviteit mogelijk is.

** School is nooit aansprakelijk voor diefstal, kwijtgeraakte spullen of beschadigde spullen.