Aandacht voor sociale ontwikkeling

Digitaal pesten

Vormen van digitaal pesten zijn: anonieme berichten versturen via internet, schelden, roddelen, bedreigen, foto’s van mobieltjes en webcam op internet plaatsen, privégegevens op een site plaatsen, wachtwoorden en credits stelen en misbruiken, haatprofielen aanmaken, virussen sturen, happy slapping en het versturen van een emailbom.

 

Voorkomen van digitaal pesten

De effecten van digitaal pesten kunnen erger zijn dan van traditioneel pesten. Het bereik is veel groter en input op het internet kan moeilijk te verwijderen zijn. Digitaal pesten is zowel op ons kindcentrum als thuis duidelijk aanwezig en voelbaar en kan dan ook niet door ons kindcentrum alleen worden voorkomen en/of aangepakt. Het voorkomen en aanpakken van digitaal pesten is een gezamenlijke taak van ons kindcentrum en ouders.

In ons kindcentrum:

  • Kinderen bewust maken van de gevaren op internet en de effecten van digitaal pesten.
  • Afspreken van internetgedrag en samen met de kinderen regels maken.
  • Digitaal pesten bespreekbaar maken in de klas en kinderen elkaar daarop laten aanspreken.
  • Ouders informeren via ouderavond en via de website.