Praktische punten

Luizencontrole

Controle op school

Na elke vakantie zal een ‘luizenmoeder’ de kinderen controleren op hoofdluis. Dit gebeurt per groep en zo mogelijk aan het einde van de lestijd. Van ouders verwachten wij dat zij uiteraard ook alert blijven. Als er hoofdluis wordt geconstateerd, willen we dat het haar van het kind behandeld wordt. Op niet te lange termijn is weer controle. Indien geen verbetering dan nemen we contact op met de ouders. Helpt het traject niet, dan kan de ouder worden gebeld en als vervolg worden voorgesteld dat de schoolverpleegkundige contact met ouders opneemt om te helpen/begeleiden etc..

 

Luizen/neten geconstateerd bij uw kind

  • Indien er bij een kind luizen en/of neten zijn geconstateerd, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers met het verzoek het kind te behandelen.
  • De gehele klas krijgt een brief mee met de melding dat er in de betreffende klas neten/luizen zijn geconstateerd. Alle ouders wordt verzocht de kinderen de komende tijd extra goed te controleren.