Aandacht voor sociale ontwikkeling

De schooladviezen

Midden in groep 7 (maart)ontvangt u het voorlopige schooladvies voor uw zoon of dochter. In groep 8 in de maand november/december voert de leerkracht met de ouders en leerling een gesprek omtrent de schoolkeuze. Er wordt dan een schriftelijk advies gegeven op grond van de vorderingen van uw kind bij ons op ons kindcentrum. Dit is een definitief advies. Gedurende de gehele basisschoolperiode zijn de vorderingen van uw kind bijgehouden door middel van het leerlingvolgsysteem. Dit alles wordt afgesloten met de Eindtoets Basisonderwijs. Het resultaat van deze toets wordt samen met het schooladvies doorgegeven aan de desbetreffende school voor voortgezet onderwijs. Tijdens de basisvorming in het voortgezet onderwijs houden wij contact met de brugklasmentor.

Schoolkeuzes van groep 8 die gemaakt zijn in de afgelopen 3 jaren 2021, 2022 en 2023

Schoolkeuze middelaar percentage
Comenius College 31%
Hilfertsheem College 13%
Lucent College (SAV) 12%
Alberdingk Thijm College 15%
Roland Holst College 8%
Groot Goylant 1%
Aloysius College 8%
Gemeentelijk Gymnasium 3%
College De Brink 4,5%
Aeres College Maartensdijk 4,5%

Uitstroom groep 8 laatste 3 jaren, onderwijstype

Onderwijs niveau percentage
VWO 28,2%
HAVO/VWO 9,3%
HAVO 9,6%
VMBO – T / HAVO 15,5%
VMBO – T (MAVO) 18%
VMBO – B/K 19,4%