Wat leert mijn kind in het kindcentrum?

Groep 1 en 2

Jongste kleuters (groep 1) zitten samen met oudste kleuters (groep 2) in dezelfde groep. Kinderen kunnen elkaar in deze combinatieklassen beter helpen, waardoor hun sociale en emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk vooral op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend, waarbij veel aandacht is voor alle facetten van hun ontwikkeling. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier wordt gewerkt aan doelen ter voorbereiding op groep 3.

 

Werkwijze

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring, hier begint de schooldag en keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan de tafels, in de “hoeken” en buiten op het plein.

Er wordt in de kleutergroepen doelgericht gewerkt met gebruik van de methode ‘Kleuterplein’ waarin thema’s naar voren komen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Via deze thema’s komen veel ontwikkelingsgebieden aan bod: 

  • De taalontwikkeling wordt voortdurend gestimuleerd door kring- en leergesprekken, voorlezen, vertellen en taalspelletjes.
  • De creatieve ontwikkeling is verweven in het dagelijkse programma via knutselwerkjes, werkbladen en tekenopdrachten. Hierbinnen wordt ook gewerkt aan voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.
  • De lichamelijke ontwikkeling wordt elke week aangesproken via een bewegingsles. Dit kan in de vorm van gymnastiek, dans en spel. Daarnaast krijgen de kinderen in de klas drama- en muzieklessen. Ook spelen de kinderen bij goed weer buiten met groot of klein materiaal. 
  • Zelfstandigheid wordt via het planbord gestimuleerd. De kinderen geven hierop aan welke activiteit zij gaan doen tijdens de speelwerktijd.
  • Voorbereidend lezen, schrijven en rekenen worden in groep 2 steeds meer aangeboden. Dit gebeurt op verschillende manieren en momenten, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op de overgang naar groep 3.
  • Sociaal emotioneel. Hierbij wordt aandacht besteed aan het omgaan met gevoelens en de opvattingen en wensen. Daarnaast staat de ontwikkeling van zelfstandigheid en het omgaan en samenwerken met anderen centraal.

 

Dagritme

In alle groepen gebruiken we dagritmekaarten. Op deze kaarten wordt een tekening/woord afgebeeld van de verschillende activiteiten in de groep. Door middel van deze dagritmekaarten weten de leerlingen wat er gaat plaatsvinden op een dag. Zo raken ze vertrouwd met de dagindeling. Dit overzicht geeft de kleuters houvast en een gevoel van veiligheid en rust.