Praktische punten

Foto's, video's en privacy

Van bijzondere gelegenheden maken leerkrachten (en/of ouders) vaak foto’s. Deze worden gebruikt om samen met de leerlingen nog eens terug te kijken naar die gelegenheid. Dit wordt vooral gedeeld via social schools. Dat is immers een omgeving die alleen kan worden gebruikt door ouders en leerkrachten van het IKC. Soms worden ze gebruikt op de website. In het onderwijs wordt ook gebruik gemaakt van video-opnames, bijvoorbeeld bij het invoeren van een nieuwe methode of werkwijze, of het begeleiden van leerlingen en leerkrachten. Deze beelden worden nooit openbaar gemaakt en zijn alleen bestemd als studiemateriaal voor de leerkrachten. Ook worden er soms video’s gemaakt van bijzondere gelegenheden, om deze samen met de leerlingen nog eens terug te kijken.

 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij (IKC-WereldWijs) toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van uw kind(eren).

Voorheen kreeg u van ons een brief mee waarop u dit kon aangeven. Vanaf dit schooljaar gaan wij over tot de digitale invulmogelijkheid binnen Social Schools. Dit is voor u makkelijk om in te vullen (en eventueel te wijzigen) en is het voor ons overzichtelijker om per leerling te zien welke toestemming zij hebben.

Binnen het platform van Social Schools kunt u aangeven om het gebruik van beeldmateriaal op de schoolwebsite, de krant en sociale media zoals Facebook, toe te staan. Van groot belang dus dat het goed geregeld is!

Social Schools is onze interne communicatiekanaal. Beeldmateriaal wat hierop gepubliceerd wordt is alleen zichtbaar voor u, de groep waar uw kind(eren) zit(ten) en de leerkracht. Om deze reden ontbreekt dit van de lijst. Wij vragen dan ook om deze foto’s en video’s, die hierop gedeeld worden met u, voor uzelf te houden en niet te delen op internet (mits het alleen uw kind betreft, of u toestemming heeft van andere desbetreffende ouders).

Hieronder volgt een stappenplan hoe u de privacy voorkeuren van uw kind(eren) kunt wijzigen. Let op! Voorkeuren gelden per kind!

In de webversie https://www.socialschools.nl

1. Kies in het menu voor 'Administratie'. De naam van je kind of kinderen worden zichtbaar.

2. Kies het kind waarvoor je de beeldgebruikvoorkeuren wilt instellen.

3. Linksonder vind je de sectie 'Beeldgebruikvoorkeuren':

 

Ons IKC registreert daarnaast gegevens van kinderen volgens de wettelijk voorgeschreven vereisten in het administratieprogramma Parnassys. Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, zonder vooraf verkregen toestemming van de ouders. Ouders mogen de gegevens van hun kind(eren) inzien. Wel zijn we verplicht om administratieve gegevens van leerlingen uit te wisselen met het ministerie(DUO) via Bron, waarvoor strenge regels gelden. Dit heeft te maken met de bekostiging van de school. Via ons ouderportaal kunnen ouders gegevens van leerlingen inzien en tevens de adresgegevens van klasgenoten van uw kinderen. Dit is gedaan omdat het op die manier niet nodig is om leerling lijsten te verspreiden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, neemt u dan contact op met de directie.