Activiteiten, projecten en vieringen

Avondvierdaagse

Ieder jaar doet IKC-WereldWijs met een groot aantal deelnemers mee aan de avondvierdaagse. De organisatie van dit evenement berust bij de AC. De ouders/verzorgers zijn tijdens de avondvierdaagse verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren). De meelopende ouders worden verzocht om tijdens de avondvierdaagse niet te roken.