Onderwijs en kwaliteit

Speciaal basis onderwijs

Als ons kindcentrum niet (meer) de ondersteuning kan bieden die een kind nodig heeft, kunnen we met ouders n.a.v. het Multidisciplinair Overleg (MDO) besluiten om het kind te verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). In de praktijk wordt de aanmelding door de ouders in samenwerking met de intern begeleider gedaan.   De aanmelding loopt via  samenwerkingsverband Unita.