Voorwoord

Voorwoord directie IKC

IKC – WereldWijs. Een mooie naam!  We willen de kinderen immers wereldwijs maken, maar wat is een IKC?

 

Een IKC is een Integraal Kind Centrum. Dat betekent een plek waar kinderen vanaf 0 tot ongeveer 13 jaar opvang en of onderwijs kunnen krijgen. Een plek waar iedereen zich prettig en veilig voelt voor kinderen en ouders. Een plek waar ouders met een gerust hart hun kind ook achter kunnen laten gedurende één of meerdere dagen per week. Een organisatie waar we integraal samenwerken met opvang en onderwijs.

 

Vanuit de opvang is daarvoor bestuur Eigen&Wijzer en vanuit het onderwijs bestuur Proceon Scholengroep. Deze 2 besturen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

 

Wat betreft het onderwijs, zijn er komend jaar 12 groepen gevestigd in het gebouw.

 

De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten? Dat is een zeer belangrijk deel van een kinderleven. Daarbij komt dan ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de opvang  vanaf 0 jaar.

 

Een school en ook de opvang kies je daarom met zorg!

 

Deze gids is samengesteld voor ouders van toekomstige leerlingen/ kinderen, om hen te helpen bij de keuze van een school  en/ of opvang voor hun kind. Natuurlijk is deze gids ook voor ouders die nu kinderen op school of binnen de opvang hebben. Er is beschreven waar wij voor staan en hoe wij voortdurend proberen de kwaliteit te verbeteren. Tevens beschrijven we de organisatie van het IKC met opvang en onderwijs samen. Kortom, deze gids maakt u wegwijs in het reilen en zeilen van IKC-WereldWijs. In deze schoolgids, of beter gezegd IKC-gids (het gaat namelijk over onderwijs en opvang), spreken wij steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze kinderen hebben.

 

Namens het team van IKC-WereldWijs,

Jessica van der Linden

directeur