Praktische punten

Schoolbenodigdheden

Materialen

Leerlingen mogen zelf bepaalde materialen meenemen. Veel kinderen vinden het leuk om rond de zomervakantie eigen spulletjes te kopen. Dit geldt voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Zij hebben in ieder geval één multomap nodig voor het huiswerk. Verder mogen de kinderen meebrengen:

  • een etui
  • viltstiften
  • multomap

 

De kinderen van groep 7 en 8 hebben een agenda nodig, waarin ze op een goede manier leren plannen. De leerlingen krijgen in groep 4 een stabilo pen van ons. Mocht deze na verloop van tijd kapot zijn dan krijgen zij een nieuwe. Mocht de pen kapot gaan door onzorgvuldigheid dan dient u als ouder een nieuwe pen via ons aan te schaffen, kosten €3,00.

 

IKC-shirt

Tijdens (sport)activiteiten om en buiten het kindcentrum wordt alle kinderen gevraagd het schoolshirt te dragen. Dit schoolshirt wordt verstrekt aan kinderen via de leerkracht van uw kind. Met name voor sportactiviteiten zijn schoolshirts (oranje) aangeschaft met de naam van IKC-WereldWijs erop.

 

Gevonden voorwerpen

Regelmatig worden jassen, tassen en andere zaken op ons kindcentrum achtergelaten. Aan het eind van iedere dag worden deze gevonden voorwerpen in de kist bij de vooringang gelegd. Een paar keer per jaar sturen we de niet-opgehaalde zaken naar een goed doel. Sieraden, horloges, etc. worden in een bakje bij de conciërge bewaard.

 

Kosteloos materiaal

Gooit u iets weg, denk dan eerst even aan het kindcentrum. Misschien kunnen we het nog gebruiken. We denken aan: potjes, bakjes, knopen, wol, katoen, bierviltjes, verpakkingsmateriaal, closet- en keukenrollen. Vraagt u eerst even aan ons wat wij nodig hebben, voordat u met uw materialen op ons kindcentrum komt?

 

Huiswerk

De leerlingen van groep 3 krijgen af en toe huiswerk mee, zoals het oefenen met lezen uit de methode ‘Lijn 3’. In groep 4 gaat het om het oefenen van de tafels en spellingwoorden.

In de hogere groepen vinden wij het belangrijk de leerlingen kennis te laten maken met huiswerk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het werken met een agenda wordt in groep 7 en 8 besproken en geoefend. Het is goed als u uw kind vraagt naar het huiswerk en daarbij helpt. U laat daarmee merken dat u de schooltaken belangrijk vindt en u helpt uw kind wennen aan het maken van huiswerk. Daar heeft uw kind op de middelbare school veel plezier van.

 

 

Noodformulier, medicijnverklaring en allergieën

Wij vragen u aan het begin van ieder schooljaar twee formulieren in te vullen, namelijk het noodformulier en het allergieformulier. Mochten wij u, in geval van nood, niet kunnen bereiken op uw reguliere nummer, dan kunnen wij contact opnemen met de door u aangegeven personen. Op deze formulieren kunt u tevens de allergieën en het medicijngebruik van uw kind aangeven.