Vakantierooster, ziekte, verzuim en verlof

Schoolvakanties

Het Ministerie van OCW stelt ieder jaar de data van de zomervakantie vast voor alle scholen in Nederland. Voor de overige vakanties geldt dat het ministerie van OCW slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het vakantierooster is vanuit de Proceon Scholengroep vastgesteld, na goedkeuring door de GMR. Het actuele vakantierooster staat op onze website: www.ikc-wereldwijs.nl

Vakanties
Herfstvakantie ma 23 oktober 2023 t/m vrij 27 oktober 2023
Kerstvakantie ma 25 december 2023 t/m vrij 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie ma 19 februari 2024 t/m vrij 23 februari 2024
Paasvakantie vrij 29 maart 2024 t/m ma 1 april 2024
Meivakantie ma 22 april 2024 t/m vrij 3 mei 2024
Hemelvaart don 9 mei 2024 en vrij 10 mei 2024
Pinksteren ma 20 mei 2024
Zomervakantie ma 22 juli 2024 t/m vrij 30 augustus 2024
Studiedagen
donderdag 21 september
woensdag 6 december
maandag 26 februari
vrijdag 31 mei
dinsdag 25 juni

Tropenrooster

Indien 2 werkdagen achter elkaar een temperatuur is gemeten door KNMI van 30+ en de verwachting is dat dit zo zal doorgaan ook de volgende dag(en), dan gaat op dag 3 het Tropenrooster in, indien het een gehele schooldag betreft (dus niet op een woensdag). De start van de dag is dan 8.00 uur en we eindigen om 12.30 uur. De lestabel geeft dan een tekort van 1 uur (normaal 5 ½ uur op een dag en nu 4 ½ uur) In het jaarrooster plannen we een kleine marge om dit soort zaken te kunnen opvangen bij voorhand in.

Indien ouders hun kind echt niet kunnen ophalen, zal in overleg de opvang op het IKC worden geregeld.