Proceon scholengroep

GMR en MR

Sinds 1982 is de medezeggenschap in het onderwijs wettelijk geregeld in ons land. De GMR en MR zijn belangrijke organen binnen de school en binnen de Proceon scholengroep.

 

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) adviseert op bovenschools niveau over het beleid van stichting Proceon en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden. Ze vertegenwoordigt de aangesloten basisscholen van Proceon. De GMR bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. Gebruikelijk hebben leden drie jaar zitting. Ook de GMR komt ongeveer zes keer per jaar samen en vaker indien nodig.

 

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is vergelijkbaar met de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ze biedt directbetrokkenen bij de school (personeelsleden en ouders) de mogelijkheid om zich uit te spreken over het beleid van de school. De MR heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden. Iedere locatie van stichting Proceon heeft een MR waarin ouders (MR-ouders) en leerkrachten (MR-team) zitting hebben. Het MR-team wordt gekozen door de teamleden en de MR-ouders worden gekozen door de ouders. De MR komt ongeveer zes keer per jaar samen en vaker indien nodig. De geleding MR ziet er als volgt uit:

 

De leerkrachten in de raad (MR-team)

  • Sarina van den Velden
  • Anja Veltrop

 

De ouders in de raad (MR-ouders)

  • Bart Goedhart
  • Karin Steenvoorden
  • Nienke Lam

 

Vanzelfsprekend kunt u altijd bij de MR-leden terecht met vragen of opmerkingen. Het e-mailadres van de MR: mrikc-wereldwijs@proceon.nl

 

Momenteel vergaderen de MR en OC (oudercommissie Opvang E&W) samen . Er wordt onderzoek gedaan naar een IKC Raad waarbinnen de samenwerking van onderwijs en opvang geregeld is.