IKC en het voortgezet onderwijs

Van advies naar definitief advies naar inschrijvingen

Leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs krijgen hiervoor een schooladvies. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt het advies opgesteld door de leerkracht en wordt er een doorstroomtoets afgenomen. Hieronder schetsen we het tijdpad voor deze nieuwe vorm van advisering:

 

De eindtoets in groep 8 wordt een doorstroomtoets. De toets, die gemaakt wordt in februari, markeert niet het einde van de ontwikkeling maar vormt een onderdeel in de doorstroom van po naar vo.

Er is in Nederland één week (in 2024 van 25 maart – 31 maart) waarin alle leerlingen uit groep 8 zich aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. 

 

In 2024 geldt:

- Leerlingen van groep 8 ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

- Leerlingen van groep 8 maken in de eerste of tweede volle week van februari de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. 
Het schooladvies wordt aangepast wanneer een leerling de doorstroomtoets beter maakt dan het voorlopige schooladvies. Het advies wordt dan naar boven bijgesteld. Het advies wordt alleen niet gewijzigd wanneer dit niet in het belang van de leerling wordt geacht.