Praktische punten

Calamiteiten

In geval van brand of andere calamiteiten heeft elke school een vluchtplan. Ontruiming volgens dit plan wordt twee keer per jaar geoefend. Afhankelijk van eventuele extra of bijzondere risico’s in de omgeving van de school wordt zo nodig een calamiteitenplan gemaakt. Iedere school beschikt over voldoende opgeleide BedrijfsHulpVerleners (BHV). Zij zijn verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van een ontruiming. Deze BHV-ers worden jaarlijks bijgeschoold.

 

Vandalisme

Het is gelukkig op onze school niet zo dat wij vaak geconfronteerd worden met o.a. het vernielen van spullen, maar toch gebeurt het af en toe. Hierbij denken wij als leerkrachten niet aan iets dat per ongeluk gebeurt, maar waarbij opzet in het spel is. U dient dan te denken aan het beschadigen van stoeltjes, tafels, schriften, boeken, enz. Elke leerkracht besteedt in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht aan dit onderwerp. Wij brengen bij ouders/verzorgers kosten in rekening indien uw zoon of dochter materialen van school heeft beschadigd. Bij bijzonderheden rond vernielingen die buiten  de school plaats vinden is regelmatig contact met de BOA of politie. Helaas hebben we te maken met vandalisme. Mocht u als ouders/ omwonenden hier iets van zien, dan willen we u vragen contact op te nemen met de politie. Indien er per ongeluk een ruit wordt ingetrapt ( vb. met voetballen) dan krijgen de ouders van het betreffende kind een rekening met het verzoek dit bij de eigen aansprakelijkheidsverzekering te declareren.