Onze belofte

A:  Het compenente kind 

Ieder kind is uniek en heeft een natuurlijke drijfveer om zich te ontwikkelen. We bieden ieder kind de mogelijkheid om dit op eigen wijze te doen door met oprechte aandacht aan te sluiten bij de belevingswereld, ontwikkelbehoefte en leerstrategie van ieder kind. Door het stellen van uitdagende en realistische doelen stimuleren we ieder kind het beste uit zichzelf te halen. Vanuit een positieve benadering dagen we uit en moedigen we aan. We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en eigen ontwikkelproces. 

 

B: Een veilige en uitdagende ontwikkelomgeving

We bieden de kinderen een rijke ontwikkelomgeving en divers aanbod passend bij de belevingswereld en ontwikkelfase. Een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken en uitproberen. Gaandeweg creëren we steeds meer ruimte in de groei naar zelfstandigheid. Daarbij willen we de leerpleinen gebruiken om op diverse momenten ook groepsdoorbrekend activiteiten te realiseren. We zijn open, eerlijk en nieuwsgierig naar de kinderen en elkaar. Vanuit een onderzoekende en lerende houding stellen we onszelf en elkaar steeds de vraag: Wat hebben kinderen nodig om zich optimaal te ontwikkelen?  We hebben elkaar nodig om het beste te kunnen bieden. Nieuwsgierig volgen we maatschappelijke, pedagogische en onderwijskundige vernieuwingen om te kunnen blijven ontwikkelen waar nodig.  

 

C: In verbinding met elkaar en de wereld

Ons kindcentrum biedt een veilige omgeving waarin waardering en respect voor eigenheid en verschillen vanzelfsprekend zijn, vanuit een christelijke identiteit. Een omgeving waarin we met plezier leren met én van elkaar: kinderen, medewerkers en ouders. We bieden een rijke ontwikkelomgeving door samen te werken en gebruik te maken van ieders talenten en kwaliteiten. We betrekken de kinderen bij de wereld om ons heen. Als kindcentrum midden in de maatschappij maken we de verbinding met de samenleving.

 

D: Samenwerking

Wij werken als Proceon samen met Eigen en Wijzer en vormen een Integraal Kind Centrum  in het nieuwe gebouw aan de Laan van Eikenrode. Dit betekent dat ouders voor hun kind op één plek terecht kunnen voor aanmelding school, opvang voor, tussentijds en na school. Eén centrum voor kinderen van 0 –13 jaar.

 

Samenvattend, zijn we trots op:

 

 Onze kinderen

 • werken aan uitdagende en realistische doelen
 • leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en ontwikkelproces
 • ontdekken hun talenten en uitdagingen

 

Onze professionals

 • zien wat elk kind nodig heeft om zich maximaal te ontwikkelen
 • zijn nieuwsgierig naar pedagogische en onderwijskundige vernieuwingen
 • werken vanuit een christelijke identiteit die ruimte laat voor iedereen die anders denkt
 • creëren voor ieder kind stap voor stap ruimte in de groei naar zelfstandigheid

 

Ons kindcentrum

 • wij bieden een veilige en uitdagende omgeving om te ontdekken en uit te proberen
 • wij staan midden in de maatschappij en zoeken voortdurend verbinding met de samenleving
 • wij bieden opvang en onderwijs dat voorbereidt op een snel veranderende wereld
 • we hebben waardering en respect voor eigenheid en verschillen
 • we leren met plezier met én van elkaar: kinderen, medewerkers en ouders

 

De poster met de belofte hangt ook op diverse plekken binnen ons IKC gebouw, zodat voor iedereen altijd goed zichtbaar is welke uitgangspunten wij hebben.