Onderwijs en kwaliteit

Naar het volgende jaar

IKC-WereldWijs is een kindcentrum geënt op het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat er in principe na elk schooljaar een overgang naar een volgende groep zal plaatsvinden.

 

Groep 1 en 2

De tijd in de onderbouw is erg belangrijk voor een kind. Alle ontwikkelingsgebieden komen voldoende aan de orde om met een goede basis door te kunnen gaan naar groep 3. Een leerling die t/m 31 december binnenkomt, gaat in augustus/september in principe naar groep 2. Leerlingen die na 1 januari vier jaar worden, blijven na de zomervakantie in principe in groep 1. Het zou dus kunnen zijn, dat een leerling anderhalf jaar in groep 1 en 2 zit. Met de leerstof wordt hier rekening mee gehouden. Er wordt, net als in de andere groepen, naar elk individueel kind gekeken. Blijkt dat het voor een leerling beter is om in groep 1 of groep 2 te blijven of juist door te gaan, dan wordt dit vroegtijdig met de ouders besproken. Bij twijfel vindt intensief overleg met de ouders plaats in samenspraak met de groepsleerkracht, intern begeleider en directie. Vervolgens nemen we samen een gemotiveerde bindende beslissing. In alle gevallen staat het belang van het kind voorop. 

 

 

Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 vindt de overgang plaats nadat de leerdoelen per groep voldoende zijn behaald. Als dit niet het geval is, zal in overleg met de ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider besproken worden of de leerling met structurele hulp of een aangepast programma door kan naar een volgende groep. Soms wordt gekeken of het verstandig is om de leerling te laten doubleren. Bij twijfel vindt intensief overleg met de ouders plaats in samenspraak met de groepsleerkracht,intern begeleider en directie. Vervolgens nemen we samen een gemotiveerde bindende beslissing. In alle gevallen staat het belang van het kind voorop.