Praktische punten

Sponsering

Bij sponsoring van onze scholen gaat het in veel gevallen om geld waarvoor de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Van het geld dat sponsoring oplevert, kan een school speciale activiteiten organiseren of extra leermiddelen aanschaffen die anders niet zomaar betaald hadden kunnen worden.  De Proceon Scholengroep staat in principe dan ook positief tegenover sponsoring. Scholen zijn voor sponsors aantrekkelijk. Uiteraard gaat de school zorgvuldig om met sponsoring. Het bestuur heeft richtlijnen ontwikkeld waarbinnen de scholen hun sponsoractiviteiten mogen organiseren. Binnen de school heeft de medezeggenschapsraad (MR) de taak om, afgaande op de richtlijnen, al dan niet in te stemmen met sponsoractiviteiten.