Vakantierooster, ziekte, verzuim en verlof

Ziekte, verzuim en verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf 5 jaar onderwijs moet volgen. Het kan soms voorkomen dat daar een uitzondering op is zoals bij ziekte. Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08.00 uur en 08.15 uur. Het telefoonnummer van de school is 035 - 5821848. We verzoeken vriendelijk om bezoeken aan een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten plaatsvinden. In een aantal andere gevallen is verzuim/ verlof mogelijk. Zie daarvoor onze website met het onderwerp Verlof aanvragen.
Voor ziekmeldingen voor de kinderopvang kunt u gebruik maken van de Konnect ouderapp.

 

Regels voor aanvraag verlof

Als uw kind om een geldige reden van school moet verzuimen, dan kunt u dit door middel van een formulier aanvragen bij de directeur (minimaal 8 weken van tevoren). Dit formulier is op school te krijgen bij de directie maar ook op onze website te vinden. We zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Voor verdere informatie over de leerplicht kunt u terecht bij: Regionaal Bureau  Leerlingenzaken  Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ BUSSUM Tel. 035 – 692 66 20 info@rblgv.nl www.rblgv.nl