Adressenlijst

Adressenlijst

IKC – WereldWijs

Laan van Eikenrode 51

1231 BN Loosdrecht

035-5821848

 

Proceon Scholengroep

Protestants Christelijk Onderwijs Gooi- en Vechtstreek

Bezoekadres:

Julianalaan 15

1213 AP HILVERSUM

035 685 2320

www.proceon.nl    info@proceon.nl

 

Vertrouwenspersonen

Voor klachten over de school, waar u niet (meer) samen met de school uitkomt

Proceon heeft 2 vertrouwenspersonen bij de CED Groep:

  • Dhr. H. Kelderman
  • Mevr. E. Rietveld – van Santvoord

 

Zij zijn als volgt bereikbaar:

CED Groep

Postbus 8639

3009 AP  ROTTERDAM

Tel. 010 – 407 1599

evp@cedgroep.nl

Bezoekadres: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam.

 

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 431

2100 AK Heemstede

(023)  548 34 89

0800 - 8051 (gratis)

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

 

Meldpunt vertrouwensinspecteur

0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

 

GGD Gooi en Vechtstreek, afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur

Olmenlaan

 Bussum

(035) 692 63 50 

jgz@ggdgooi.nl 

www.ggdgooi.nl 

 

Schoolbegeleidingsdienst CED-groep

CED Groep

Postbus 8639

3009 AP  ROTTERDAM

Tel. 010 – 407 1599

evp@cedgroep.nl
http://www.cedgroep.nl/

 

Bezoekadres: Dwerggras 30, 3068 PC in Rotterdam.

 

Inspectie van het onderwijs

Team Primair Onderwijs

Park Voorn 4

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

 

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs 

Mw. A.C. Melis-Gröllers.

Algemeen secretaris

Postbus 694

2270 AR Voorburg.

(070)  386 16 97 

info@klachtencommissie.org 

www.klachtencommissie.org