Onderwijs en kwaliteit

Kwaliteit en het jaarplan

In het schoolplan (2019-2023) staan de uitgangspunten en doelen beschreven die de school wil realiseren. Per jaar zijn die in jaarplannen uitgewerkt.

Dit zijn de hoofdpunten uit het jaarplan 2022-2023:

  • Effectief en doelgericht lesgeven volgens een vast instructie model (OCTO /EDI)
  • Visie en uitgangspunten van het onderwijs binnen het IKC verder verbreden:
  • Vasthouden aan doorgaande lijn ZIEN(vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling en Kwink (methode)
  • Doelgericht werken met ondersteuning van methoden
  • Borging Parnassys leerlijnen in de kleutergroepen
  • Vormgeving van de identiteit
  • Burgerschapsvorming en Unesco
  • Schoolplan samenstellen periode 2023-2027
  • Inzet NPO gelden voor extra ondersteuning van leerlingen n.a.v. corona