Praktische punten

Klachtenroute

Op onze school werken mensen. Waar mensen werken gaan veel dingen goed en gaat er ook, wellicht met de beste intenties, wel eens wat mis. Wij vinden het in beide gevallen belangrijk en fijn van u te horen. Onderwijs en opvoeding gaan immers hand in hand. Voorop staat voor ons het onderhouden van de relatie leerkracht – ouder – kind en eerlijke en open communicatie.

 

Route

Als er iets niet naar tevredenheid verloopt willen we dat graag met u oplossen. We willen er ook van leren. Daarom vinden we het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of klachten naar school komt. Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart en kunnen we werken aan een oplossing. Mochten we niet tot een oplossing komen of u bent niet helemaal tevreden kan dit leiden tot een formele klacht. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op onze scholen omgaan met een klacht. 

Download hier de Klachtenroute