Onderwijs en kwaliteit

De zorgstructuur binnen ons onderwijs

Leerlingenzorg is voor Proceon Scholengroep erg belangrijk. Elke school heeft hiervoor een interne begeleider (IB-er) die de zorg coördineert. Denk aan het ondersteunen van de leerkracht bij het geven van de juiste hulp in de groep en het opstellen van efficiënte groepsplannen, maar ook het leggen van externe contacten en het zoeken van de juiste hulp en aanpak bij een bepaalde leerling. Alle IB-ers van onze Proceon Scholengroep nemen deel aan een netwerk om kennis en ervaring te delen. Daarnaast hebben we relaties met externe instanties waarnaar we kunnen verwijzen als dit nodig is, bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband UNITA. IKC-WereldWijs heeft een duidelijke structuur die zorgt dat iedere leerling met specifieke zorg benaderd en behandeld kan worden.