Onderwijs en kwaliteit

Het instructiemodel

Het verzorgen van goede instructie is belangrijk voor een succesvolle les. Tijdens de instructiemomenten wordt gebruik gemaakt van het expliciete directe instructiemodel, ofwel EDI. Daarbij staat het doel centraal en dat wordt bereikt door middel van een effectieve instructie door de leerkracht.